III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

Deklaracja dostępności III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy i będą udostępniane w sposób alternatywny. 
 2. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace konwersją tych plików do wersji dostępnych cyfrowo. 
 3. Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo. 
 4. Na witrynie jest dostęp do mapy Google z informacjami o dojeździe do placówki. Mapa nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:Agnieszką Starzyńską, Sylwią Bednarek, Karoliną Majchrzak
 • .E-mail: liceum3@liceum3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 647-36-05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. Armii Krajowej 17
 • E-mail: liceum3@liceum3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 647-36-05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

III Liceum umieszczone jest w jednym budynku przy ul. Armii Krajowej 17. Powierzchnia użytkowa budynku obejmuje piwnice, parter oraz 2 piętra. 
W podpiwniczeniu znajdują się trzy pomieszczenia szatni, węzeł cieplny oraz pomieszczenia gospodarcze.  
Na parterze: sale lekcyjne, świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, biblioteka, gabinet pielęgniarki, pokój pedagoga, szatnia nauczycielska, szatnie na potrzeby zajęć wychowania fizycznego, pomieszczenia pracowników administracyjnych oraz sala gimnastyczna.
Na pierwszym piętrze umieszczone są sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski, na drugim sale lekcyjne.
Komunikację między kondygnacjami umożliwiają szerokie schody z balustradami. Nie ma windy.
Wejście główne, od strony południowej, jest dostępne dla wszystkich. Trzy wejścia boczne - tylko dla pracowników. Żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia otwierane są ręcznie i zamykane za pomocą samodomykaczy.
Teren szkoły oraz budynek objęte są monitoringiem wizyjnym. Umożliwia on podgląd bieżący przez upoważnioną osobę oraz zapis.
Szkoła posiada parking na 20 miejsc.

Na terenie placówki jest możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego online.

Jest możliwość wejścia na teren szkoły z psem asystującym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.
Warunki wejścia na teren placówki z psem asystującym:

 1. Pies powinien posiadać uprząż.
 2. Właściciel musi okazać dokument potwierdzający status psa.
 3. Właściciel musi posiadać zaświadczenie potwierdzające wymagane i aktualne szczepienia.

Aplikacje mobilne 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.