III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Nasi informatycy nagrodzeni w konkursach ekologicznych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
W dniu 15 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIX Seminarium Uczniowsko-Studenckim "Problemy Ochrony Środowiska" - Łódź 2019.
Organizatorem wydarzenia był Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Celem seminarium było zwrócenie uwagi na złożone problemy ekologiczne i środowiskowe pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw oraz wpływ środowiska i jego zasobów na kształt naszego życia.

W czasie seminarium odbyły się konkursy w pięciu kategoriach: 

I  Referat. Tematem referatów (wybranych w oddzielnym konkursie) były konkretne, wybrane zagadnienie dotyczące problemów środowiska. Laureaci konkursu zostali uhonorowani specjalną nagrodą Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

II Eko-wynalazek -  Przedmiotem konkursu było opracowanie „Eko-wynalazku” (innowacyjnego projektu, rozwiązania technologicznego, itp.) i przedstawienie jego realizacji bądź jego dokumentacji graficznej (fotograficznej) w postaci posteru lub makiety. Temat „Eko-wynalazku” mógł wywodzić się ze wszystkich dziedzin powiązanych z ekologią np.: 
ochrona powietrza, 
ochrona wody,
ochrona Ziemi,
wykorzystanie zasobów naturalnych,
odnawialne źródła energii,
gospodarka odpadami,
paliwa alternatywne,
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, itp.

III  film, 

IV poster (praca związana z prezentacją własnych wyników badań, studiów literaturowych), 

V plakat (prezentacja zagadnień ekologicznych ujętych w formę artystyczną, hasła propagandowe, hasła reklamowe).

Nasza szkoła wystawiła reprezentacje w dwóch kategoriach.
Jakub Raczyński i Igor Mikołajczyk zajęli I miejsce w kategorii Eko wynalazek prezentując automatyczny system podlewania roślin doniczkowych. System zbudowany został w oparciu o platformę Arduino. Zarówno zmontowny układ, jak i program w całości został opracowany przez Mikołaja i Kubę.
W kategorii film nasi reprezentanci Klaudia Janowska, Aleksandra Dębicka, Mateusz Berlanka i Roman Poghosyan otrzymali wyróżnienie.
Gratulujemy!
powrót