III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

16-02-2023

Zapraszamy

Oferta 2023

Zapraszamy do zapoznania się biuletynem informacyjnym na rok szkolny 2023/2024Zasady rekrutacji do klas pierwszych
III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
w roku szkolnym 2023/2024

1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza się na podstawie następujących dokumentów/aktów prawnych:
Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).
Inne ważne zarządzenia Kuratorium Oświaty
2. Szczegółowe zasady naboru oraz terminy  określono w:
Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/24 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
Liceum prowadzi rekrutację elektroniczną do oddziałów z następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

Kontakt

Al. Armii Krajowej 17
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 6473605 fax 44 6472263
e-mail: liceum3@liceum3.piotrkow.pl

Środa 22 marca 2023

Paweł, Bogusław, August, Kazimierz, Katarzyna, Godzisław, Baldwin, Baldwina, Bazyli

Na skróty

Galerie