III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Ekopracownia pod chmurką

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Pragniemy poinformować, że prace dotyczące tworzenia „Ekopracowni pod chmurką” dobiegły końca. Efekt końcowy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
Ta nietypowa pracownia ekologiczna powstała w ramach konkursu, który polegał na zagospodarowaniu części terenu należącego do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej.
Całkowity koszt zadania został zaplanowany na kwotę 55550 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 49950 zł.
Powstanie "Ekopracowni pod chmurką" pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy, nabywanie umiejętności z zakresu przyrody i ochrony środowiska. Przez cały rok w ogrodzie mogą być realizowane zajęcia dydaktyczne w nowej "Ekopracowni pod chmurką" z przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, filozofia, religia i innych.
Uczniowie będą mogli prowadzić obserwacje środowiska przyrodniczego, poznawać rośliny, uczyć się odpowiedzialności za stworzone środowisko i uwrażliwiać się na otaczający świat organizmów oraz kształtować odpowiedzialność za własne zdrowie.
Ponadto będzie można spędzać czas między lekcjami, grać w ogrodowe szachy, spożywać posiłki,
Kontakt z naturą podczas nauki będzie korzystnie oddziaływał na fizyczność i psychikę człowieka.
powrót