III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Sulejów wczoraj i dziś czyli słowo o nowym konkursie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
W grudniu 2019 r uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć  w konkursie zorganizowanym przez Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z okazji 25-lecia utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Nietypowy konkurs który polegał na stworzeniu kolażu fotograficznego czyli pary zestawionych fotografii np., zdjęcia z przeszłości (chociażby pamiątki ze zbiorów rodzinnych lub pozyskanie takiego zdjęcia,ze wskazaniem konkretnego źródła) i autorskiej fotografii stanu obecnego danej przestrzeni jak piękno krajobrazu (panoramy), obiekty sakralne, rezydencjonalne, gospodarcze itp.
Nadrzędnym celem konkursu była promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w krajobrazie Parku i potrzeby jego ochrony oraz zachowania dla przyszłych pokoleń. Cele dodatkowe to: popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych; rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą; stwarzanie okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą; zachęcanie do uwieczniania piękna przyrody, krajobrazu, kultury i poznawania jej zasobów. Autorów prac ograniczała jedynie własna wyobraźnia. Oprócz wspomnianych walorów konkursu na uwagę zasługuje fakt, że wymagany kolaż zdjęciowy wymagał wiedzy informatycznej niezbędnej do obróbki zdjęć. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla p. Piotra Majchrzaka, który wziął na siebie instruktaż naukowy uczniów w tym zakresie w ramach nauczania informatyki.
Uczestnicy konkursu bardzo poważnie podeszli do zadania i w efekcie ich zaangażowania powstały prawdziwe perełeczki obrazujące elementy przyrodnicze i kulturowe najbliższego nam parku krajobrazowego.
Wykonane prace zostały przesłane do  Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z siedzibą w Moszczenicy i tam ocenione.
JURY WYŁONIŁO I NAGRODZIŁO:    
trzech laureatów do nagrody głównej:

1. Aleksandra Filipczak
2.Andrzej Sobański
3. Oliwia Kuleta
Sześciu uczniów zostało wyróżnionych
1. Wiktoria Fałek
2. Julia Wieczorek
3. Iga Stachowiak
4. Igor Leśniewski
5. Natalia Lewandowska
6. Patryk Mazurczyk
oraz pięć nagród pocieszenia
1. Paula Warchoł
2. Katarzyna Zając
3. Weronika Olczyk
4. Michalina Klimas
5. Julia Kulas
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!
Ponownie uczniowie dostarczyli nam satysfakcji. Codzienne nasze działania w trakcje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych dają efekty. Widać postępujące zainteresowania środowiskiem, osobliwościami przyrodniczymi i czyhającymi na nie zagrożeniami. Wykorzystywanie umiejętności informatycznych pozwoliło na połączenie nowoczesności z historycznym ujęciem środowiska(domu, w którym coraz gorzej się dzieje).Udział uczniów w różnych przedsięwzięciach z obszaru ekologii i ochrony środowiska pozwala na poszerzanie ich horyzontów oraz pozwala lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość
Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody zróżnicowane w zależności od zdobytego miejsca. Były to kubki termiczne, albumy zdjęciowe, torby ekologiczne. Dużym i bardzo miłym akcentem były nagrody albumowe dla opiekunów konkursu. Dziękujemy sponsorom, dziękujemy jury i prosimy o więcej.
Poniżej zdjęcia laureatów nagrody głównej.

Praca Aleksandry FilipczakPraca Andrzeja SobańskiegoPraca Oliwii Kulety

powrót