III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Za nami XVIII Piotrkowski Zlot Turystyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
W dniach 20-21. 02. 2020 r. w progach naszej szkoły odbył się XVIII Piotrkowski Zlot Turystyczny, organizowany przez SK PTSM pod opieką p. Izabeli Nowosielskiej.
Jak zwykle impreza przyciągnęła licznych gości – do udziału w przygotowanych atrakcjach zgłosiło się 10 drużyn z 8 szkół z Piotrkowa Trybunalskiego oraz bliższych i dalszych okolic. Były to:
  • SP z Czarnocina gr. I i II
  • SP z Drużbic
  • SP z Mierzyna gr. I i II
  • SP z Milejowa
  • SP z Sulejowa
  • SP nr 10 z Piotrkowa Tryb.
  • SP nr 16 z Piotrkowa Tryb.
  • ZSP nr 3 z Tomaszowa Maz.
W sumie było to 77 uczniów i 10 opiekunów.

Uczestnicy zlotu musieli zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Najważniejszym była gra terenowa, która wymagała wykonania szeregu zadań w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Zadania dotyczył dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy obejmował wiedzę o historii i zabytkach Piotrkowa oraz filmach, które były tu kręcone – ta część miała przede wszystkim promować turystykę i przybliżać uczestnikom walory i uroki naszego miasta. Drugi obszar natomiast dotyczył zagadnień ekologicznych, takich jak smog, odpady, dziura ozonowa, globalne ocieplenie czy wpływ człowieka na środowisko. Zadania w tej części gry miały uświadamiać, jak duże znaczenie ma ekologia i dbanie o środowisko naturalne. Później trzeba było jeszcze przystąpić do testu wiedzy o Piotrkowie, PTSM-ie, turystyce i ekologii oraz do konkursu ekologiczno-plastycznego, w którym na czas trzeba było robić wiklinę z papieru, mającą służyć do wyplatania ekologicznych przedmiotów użytkowych, np. różnego typu koszyków. Z wszystkimi zadaniami uczestnicy poradzili sobie doskonale, czego dowodem były wręczane na zakończenie zlotu nagrody. Oprócz wyzwań sprawnościowych i intelektualnych na uczestników zlotu czekały również rozrywki, m. in. dyskoteka. Atrakcję drugiego dnia zlotu była natomiast prelekcja pana Macieja Sobańskiego dotycząca survivalu i bushcraftu.

Nasza impreza po raz kolejny zakończyła się sukcesem i zadowoleniem uczestników. Za jej organizację podziękować należy uczniom naszej szkoły, którzy w ogromnej liczbie 150 osób działali w różnych sekcjach (konkursowej, artystycznej, porządkowej i kuchennej), nauczycielom-opiekunom: Izabeli Nowosielskiej, Bogumile Mierzejewskiej, Ewie Ortyl, Agacie Bednarek, Damianowi Pyciowi i Emilowi Czaplińskiemu. Finansowo i rzeczowo nasz zlot wsparli: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rada Rodziców przy III LO, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy oraz Kino Helios.

Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia za rok.
powrót