III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Projekt: Kariera! – spotkanie z p. Adamem Cegłą

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
1a
15 marca br. roku XXVI spotkania z cyklu "Projekt: Kariera!" zaszczycił nas swą obecnością pan Adam Cegła - doktorant na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, członek zespołu WZB SpaceOS, stypendysta realizujący projekt "Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS".
 
Nasz gość podzielił się z młodzieżą swoimi spostrzeżeniami na temat wybranej uczelni i kierunku studiów. Uwagę licealistów przykuła bez wątpienia bogata oferta uczelni,  od dietetyki, przez bioinformatykę, aż po weterynarię, a także przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi intelektualnemu i społecznemu jej studentów.
Z uwagi na fakt, iż pan Adam jest z wykształcenia geodetą i geoinformatykiem,
po wysłuchaniu prelekcji na temat teledetekcji, fotogametrii, działania satelitów i wyznaczania ich współrzędnych, przyszedł czas na wspólne dokonywanie pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu na boisku szkolnym. W myśl zasady: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem", pan Adam wprowadził uczniów w tajniki swojej specjalizacji, inspirując ich tym samym do podjęcia edukacji na kierunkach geograficznych.
 
powrót