III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Projekt: Kariera! – spotkanie z p. Alexandrem Pastuszyńskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada." (Stanisław Staszic)
Niewątpliwie tak właśnie było z talentem naszego kolejnego gościa w ramach cyklicznych spotkań „Projektu: Kariera!”, Alexandra Pastuszyńskiego, który odwiedził naszą szkołę w dniu 6 lutego 2023 roku.
Już na samym wstępie prelekcji absolwent III LO, a obecnie student na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego podkreślał znaczenie licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, w których brał udział i które pomogły mu szlifować swój talent oraz rozwijać zainteresowanie dziedziną nauki, jaką studiuje.

Pilna praca w szkole średniej bez wątpienia poszerzyła jego horyzonty myślowe, a sukcesy konkursowe zachęciły go do prowadzenia własnych badań naukowych w kolejnych latach kształcenia, wynikami których mógł pochwalić się podczas spotkania z młodzieżą.

Na części teoretycznej się jednak ono nie zakończyło. Po prezentacji multimedialnej na temat własnej drogi kariery naukowej, nasz prelegent zaprosił tegorocznych maturzystów z klasy biologiczno-chemicznej na warsztaty, podczas których wykonywano doświadczenia mające na celu lepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości z chemii.
 
powrót