III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Projekt: Kariera! – spotkanie z p. Moniką Hajnrych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
W ramach edukacji zawodoznawczej rokrocznie w murach naszej szkoły odbywają się spotkania z jej absolwentami. W bieżącym roku szkolnym cykl spotkań „Projektu: Kariera!” otworzyła prelekcja pani Moniki Hajnrych - absolwentki geodezji i kartografii na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie doktorantki inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki.
W dniu 4 listopada 2022 roku prelegentka wprowadziła uczniów w swoją geograficzną ścieżkę kariery, szczegółowo przedstawiając ofertę wydziału wrocławskiej uczelni, wymagania dotyczące kwalifikacji na powyższy kierunek, a także dzieląc się własną opinią i przeżytymi doświadczeniami podczas swojego kilkuletniego procesu kształcenia i samorozwoju, który umożliwiły jej studia na Politechnice.
Szczególnie inspirującą okazała się ta część wykładu, podczas której pani Monika opowiadała o szerokim wachlarzu możliwości poznawania świata oraz nawiązywania międzynarodowych znajomości i współpracy poprzez działalność chociażby w kołach naukowych i uczestnictwo w różnorodnych konferencjach.
Nie zabrakło także wnikliwego omówienia działalności tych kół naukowych oraz przedstawienia własnych projektów i osiągnięć w stowarzyszeniu badawczo-naukowym GIS, jak na przykład stworzenie interaktywnej mapy kampusu uczelni.
Uczestniczące w spotkaniu klasy matematyczno-geograficzne zyskały sporą dawkę wiedzy na temat wspomnianej wyżej dziedziny nauki. Z pewnością poszerzą grono przyszłych geografów, a dodatkowo mamy nadzieję, iż za przykładem naszej absolwentki będą podejmować szereg dodatkowych wyzwań i aktywnie doskonalić swój warsztat badawczy w organizacjach studenckich tak w macierzystej placówce, jak i poza nią, gdyż, jak mawia słynny kolumbijski biolog, Chris Darimont, "duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym i myślącym nieco inaczej".
 
powrót