III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" Znak jakości Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2021

Projekt: Kariera! – spotkanie z p. Szymonem Salą

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
1
Dnia 29 listopada 2019 roku uczniowie klasy ekonomicznej mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez absolwenta III LO pana Szymona Salę – studenta geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Prelegent wyjaśnił zebranym pojęcie geoinformacji, przedstawił szeroką gamę obszarów jej zastosowań we współczesnym świecie, a także zachęcił tegorocznych maturzystów do podjęcia studiów licencjackich na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, podkreślając zalety takiego wyboru: dostęp do najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zajęcia w terenie czy praktyki w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Dowiedzieliśmy się, że studia na omawianym kierunku łączą w sobie więcej obszarów nauki niż tylko geografię i informatykę — także geodezję, matematykę, statystykę czy kartografię.  Studenci geoinformacji nabywają szereg różnych umiejętności, m.in. analizowanie map oraz przetwarzanie i wizualizowanie danych za pomocą systemów informacji geograficznych. Poza tym zaopatrzeni zostają w wiedzę teoretyczną pozwalającą sprawnie poruszać się w przestrzeni geograficznej i informatycznej.

Prelegent dużo uwagi poświęcił również prezentacji możliwości zatrudnienia po ukończonych studiach, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w przedsiębiorstwach oraz pracowniach geodezyjnych czy kartograficznych sektora prywatnego, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą itp.

Po części teoretycznej odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie klasy o profilu ekonomicznym mogli wykazać się zdobytą wiedzą w praktyce, tworząc na komputerze własne kartogramy. Uczniowie, którzy najlepiej wykonali zadanie, zostali nagrodzeni rozmaitymi gadżetami, takimi jak pendrive’y, kubki czy koszulki ufundowane przez uczelnię. Można zatem przypuszczać, iż dzięki wizycie naszego gościa nasza szkolna społeczność poszerzy się wkrótce o kolejnych geoinformatyków.                                           
powrót